ПРОТОКОЛ № 3 засідання приймальної комісії від 31 січня 2020 р.