ПРОТОКОЛ № 4 засідання приймальної комісії від 03 лютого 2020 р.