ПРОТОКОЛ № 5 засідання приймальної комісії від 11 лютого 2020 р.